Ağ ve Güvenlik Ürünleri

Dell

Çağımızın modern uygulamaları, ağ mimarisine yeni bir bakış açısını gerektiriyor. Açık standartları temel alan Dell Networking çözümleri; sizi güncelliğini yitirmiş, belirli bir firmaya ait yaklaşımlardan kurtarıyor. Bunun yerine, ağınızın geleceği sizin denetiminizde oluyor ve bu yolla performans kazanıyor ve maliyetleri düşürüyorsunuz. Bu arada yeni inovasyonları benimseme esnekliğini de koruyorsunuz.

FireEye

FireEye, Inc. Hakkında
FireEye, yeni nesil siber saldırılara karşı dünya çapındaki tüm kuruluş ve devlet kurumları nezdinde gerçek zamanlı tehdit önleme imkanı sunan özel amaçlı, sanal makine bazlı bir güvenlik platformu icat etmiştir. Son derece karmaşık bu siber saldırılar, yeni nesil güvenlik duvarları, IPS, anti-virüs ve ağ geçitleri gibi birtakım geleneksel imza-bazlı (signature-based) savunma noktalarını kolaylıkla atlatabilmektedirler. Fireye Threat Prevention Platformu, bir kurumun, Web, eposta, ve dosyalar dahil olmak üzere birincil tehdit vektörleri boyunca olduğu kadar, saldırı yaşam döngüsündeki farklı kademeler boyunca da  imza kullanımı olmaksızın gerçek zamanlı, dinamik bir  tehdit koruması altına  alınmasına imkan tanımaktadır. FireEye platformunun çekirdeğinde sanal bir execution motoru, onu tamamlayan ve siber saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip durdurabilen dinamik bir tehdit istihbaratı yer almaktadır. FireEye’ın 40’tan fazla ülkede 1,100’ü aşan sayıda müşterisi bulunmakta olup, bu müşteriler arasında Fortune 500’ün içinde yer alan 100’den fazla kurum da yer almaktadır.


Yeni Nesil Tehdit Önleme Platformu


“FireEye ile artık kurum içi ve uzak erişim kullanıcılarımızı hedef alan saldırıları görebiliyor ve durdurabiliyoruz. Bizim açımızdan oldukça şaşırtıcı bir durum bu; zira güvenlik duvarını, URL ağ geçidini, IPS ve anti-virüs’ü atlatan saldırıları FireEye ile  hatasız bir şekilde tespit edebiliyoruz.”   

Global 500’de yer alan bir Finansal Hizmet firmasının Bilgi ve Veri Güvenlik Direktörü
Günümüzün gelişmiş siber tehditleri geleneksel savunma noktalarını kolaylıkla bypass etmektedir. Kurum ve devlet dairelerinin, düzenleme altındaki veriler ve uç noktalara yönelik daha güçlü politikalar ve imzaya dayalı önlemleri uygulamaya koymasından bu yana, gelişmiş suç örgütleri de taktiklerini değiştirmiş ve yeni nesil siber saldırılar kullanarak fikri mülkiyet ve diğer ağ bağlantılı varlıkları hedef almışlardır.
Kitlesel kötü niyetli yazılımın yerini alan günümüzün siber saldırıları kişiselleştirilmiş olup  oldukça dirençlidirler. Tehditler gitgide biçim değiştiren, dinamik ve zero day bir hal almışlardır.  Bu çok-kademeli saldırılar, geleneksel ve yeni nesil güvenlik duvarları, IPS, AV nezdinde ve imzaya, bilinen uygunsuz davranış kalıplarına veya itibara dayalı olarak oluşturulan ağ geçitleri nezdinde tamamen masum olarak algılanabilmektedir. Ancak bir kez içeri yerleşmeye görsün,  kötü niyetli yazılım veri çalma, şebeke dosya paylaşımlarına dışarıdan yayılma, keşiflere izin verme veya saldırgan vurmaya hazır olana dek hareketsiz kalma yönündeki talimatları yerine getirebilmektedir.  
Bugün gelinen noktada güvenlik bilinci yüksek kurumlar ve devlet daireleri, gelişmiş kötü niyetli yazılım, zero-day ve hedeflenmiş APT saldırıları gibi günümüzün gelişmiş siber saldırılarına karşı sektörde öncü  bir koruma sağlayan  FireEye platformlarını seçmektedirler. FireEye Tehdit Önleme Platformu (FireEye Threat Prevention Platform), geleneksel ve yeni nesil güvenlik duvarları, IPS, AV ve ağ geçitlerini tamamlamaktadır. FireEye platformu, günümüzün çok vektörlü Web-, e-posta-, Dosya, ve mobil bazlı tehditlerine karşı entegre yeni nesil korumaya yönelik bir tehdit önleme dokusu yaratmaktadır.

Günümüzün gelişmiş siber saldırılarına karşı tek savunma
FireEye Tehdit Önleme Platformu (FireEye Threat Prevention Platform), imza tabanlı savunmalardan saldırgan bir tutumla kurtulmayı başaran, güncel şebeke ağlarının çoğunluğunu tehlikeye atan,  günümüz siber saldırılarını bozguna uğratmaktadır. Özgün FireEye platformunun temelinde:
1.    Günümüzün gelişmiş siber saldırılarını tespit eden FireEye Multi-Vector Virtual ExecutionTM (MVX) motoru,
2.    MVX analizinden alınan anonim tehdit istihbaratını paylaşan FireEye Dynamic Threat Intelligence TM bulutu,
3.    Standard bazlı kötü niyetli yazılım metaverisi kullanan, geniş bir ortaklık ekosistemine sahip güvenlik amaçlı işbirliktelik ve FireEye API’leri yer almaktadır.

fire1

“FireEye’i değerlendiren kurumların %95’inden fazlası, güvenli şebeke ağı olarak düşündüklerinin içerisinde aslında tehlikeye apaçık  sistemlerin bulunduğunun  farkına varmışlardır.”
FireEye platformlarının kurumlar tarafından değerlendirilmesinden edinilen bulgular
FireEye Tehdit Önleme Platformu
FireEye platformu, geleneksel savunma sistemlerini, günümüzün gelişmiş siber saldırılarına karşı koruma sağlayacak yeni bir güvenlik modeli ile tamamlamaktadır.  Özgün FireEye platformu, siber saldırıları gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde tespit edebilme ve durdurabilme özelliğine sahip yegane yeni nesil tehdit önlemeyi sağlamaktadır.

Multi-Vector Virtual Execution motoru kurum çapında koruma sağlamaktadır
FireEye platformu, vektörler boyunca kuruma özgü tehdit istihbaratı yaratan, Web, e-posta, dosya ve mobil saldırılara karşı koruma sağlayan imzasız (signature-less) sanal bir execution motoru kullanmaktadır. FireEye, instrumented sanal ortamlarda yer alan Web objelerini, şüpheli ekleri ve mobil uygulamaları yok etmek suretiyle, zero- day Web exploit’lerini spear-phishing saldırılarını ve hırsız mobil uygulamalarını, eşsiz bir şekilde  tespit edebilmektedir. Çoklu vektör tehdit istihbaratı ile ilintilendirme süreci ise,  FireEye platformuna zero-day spear phishing epostalarını karantinaya alma, çoklu protokol komut ve kontrol iletişimlerini durdurma ve kastedilen tüm hedefleri tespit etme olanağını sunmaktadır.

 

fire2

Gelişmiş Saldırılara karşı tümleşik, çoklu tehdit vektörlü ve çoklu kademeli koruma

 

fire3

API’ler ve standard bazlı kötü yazılım metaverileri içeren güvenlik işbirlikteliği
FireEye teknoloji ortaklıkları, siber saldırıların hızla tespit edilmesi, doğrulanması ve saldırılara cevap verilmesine yönelik tümleşik bir savunma oluşturulmasında yardımcı olmaktadır. Ortak entegrasyonları şebekeden uç noktaya kadar olan görünürlüğün ve günümüzde ihtiyaç duyulan uygulama seçeneklerinin üzerine eğilme imkanı tanıdığı gibi müşterilere de mevcut altyapılarını güçlendirme ve daha yüksek bir güvenlik ROI’si elde etme olanağı sunmaktadır.

Dinamik Tehdit İstihbarat Bulutu

FireEye müşterileri, risk göstergelerinin exchange’i ve  korumaları  güncel tutmak amacıyla Dinamik Tehdit İstihbarat bulutuna abone olmaktadırlar. Veri değiş tokuşunun kendi kendine öğrenme içeren doğası gereği, gerçek zamanlı ve dinamik- olarak- yaratılan MVX tehdit istihbaratı daha çok sayıda müşteri tarafından paylaşıldıkça güvenlik değeri artmaktadır. 
Harmanlanmış tehditleri durdurma amaçlı tümleşik Web, eposta, dosya paylaşımı ve mobil koruma
Geleneksel korumaları bypass etmek amacıyla pek çok tehdit, çoklu vektörler ve kademeler kullanmaktadır. FireEye platformu söz konusu harmanlanmış tehditleri durdurmaktadır.

Malwarebytes

Uç noktalarınızı, içinde ransomware’in de bulunduğu, birçok tehlikeli malware’den (kötücül yazılımdan) Malwarebytes’ın üstün katmanlı malware koruma teknojisi ile savunun.

-    10.000’i aşkın kurum, Malwarebytes’ın güveni altında.
-    BT iş yükünden 750.000.000 saat tasarruf.
-    Her saat engellenen 605.000 tehdit.
-    28.000.000’i aşkın uç nokta, Malwarebytes’ın koruması altında.

-    Proaktif ve Jenerik Exploit Azaltma Teknolojisi
Proaktif savunma kapsamında yer alan bu ilk savunma hattı, herhangi bir imza olmaksızın, jenerik yaklaşımla uç noktaların korunmasına olanak tanımakta ve saldırı zincirinin erken aşamalarında dahi bulaşmayı engellemektedir.

-    Zero-Day Tehditlere Odaklanma
Kullandığımız teknolojilerin yanı sıra, araştırma çalışmalarımızın da %100 odağı, zero-day kötü niyetli yazılımı ve zero-day exploit’lerinin üstesinden gelmektir. Malwarebytes’ın odak noktası, geçmişte kalan kötü niyetli yazılımlardan ziyade, gümünüzdeki ve gelecekteki kötü niyetli yazılımlara yönelik proaktif ve hızlı bir tespitte bulunmak ve bunları ortadan kaldırmaktır.

-    Gelişmiş Birleştirme Motoru
Malwarebytes isminin en çok anıldığı çözüm olan ‘Anti-Malware Linking Engine’, kötü niyetli yazılım bulaşmış bir makinenin tespitte bulunma kapasitesini desteklemenin yanı sıra, makinenin bulaşmadan tamamıyla arındırılmasına olanak tanımaktadır.

-    Sert ve Agresif Tespit Teknikleri
Malwarebyyes motoru, geleneksel anti-virüs’ü atlatan kötü niyetli yazılımların tespitinde, bir takım agresif buluşsal yöntemlerden (heuristics) yararlanır.

-    Malwarebytes Breach Remediation Özellikleri
o    Ajansız/Taşınabilir – tam olarak kurulum gerektirmez, uç nokta üzerinde iz bırakmaz
o    Eksiksiz CLI arayüzü (command line interface), kodlanabilirlik
o    Tescilli Birleştirme Teknolojisi, izlerin tamamını ve kök kullanıcı kitleri/PUPler/PUMler de dahil, tehditleri onarır
o    Hem Windows hem Mac üzerinde çalışabilme
o    Seçici Karantina/Eski Duruma Getirme
o    İsteğe Uyarlanmış Veritabanı (IOC veya Hash)
o    SIEM/Syslog Entegrasyonu

-    Malwarebytes Delil Karartma Zaman Cetveli
o    Windows sistemi tarihsel zaman cetvelini çoklu veri kaynakları üzerinden eksiksiz bir şekilde toplar.
o    Zaman cetvelini CSV ve Event Log (CEF) formatında dışarı aktarır.
o    Sorunsuz ya da ilgisiz olayları veri kaynakları içinden filtreleyebilir.
o    Kurulum gerektirmez– dosya sistemi içinde herhangi bir yerden kendi kaynaklarıyla veya USB flash bellekten doğrudan çalıştırılabilir.
o    4 MB dosya büyüklüğü

Zyxel

Zyxel 1989 yılında Tayvan’da kurulmuştur. Kurumsal kullanıcılar, servis sağlayıcıları ve ev kullanıcıları için günümüzün önde gelen geniş bant erişim çözüm sağlayıcısı olan Zyxel aynı zamanda dünyanın ilk modem üreticilerinden bir tanesidir. Dünya çapında 33 ofisi ve 3 AR-GE merkeziyle 3.200’den fazla çalışana sahip olan şirket 150’den fazla ülkede ürünlerini müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

Zyxel sektörel liderliğini sürekli olarak yenileyip geliştirdiği teknolojileri ile sürdürürken, bu teknolojilerle WAN ve LAN çözümlerinin entegrasyonunu sağlayabilen birkaç üreticiden bir tanesidir. Zyxel kullanıcılarına hızlı, güvenli ve verimli bir internet deneyimi yaşatmak için bilişim sektörünün 
diğer önemli küresel oyuncularıyla da stratejik işbirlikleri kurmakta ve geliştirmektedir. Zyxel DSL’den merkezi ağ yönetim sistemlerine kadar çok geniş aralıkta bütünleşmiş çözümler sunmaktadır. 

•    Zyxel kurumsal çözümleri rekabet avantajını yakalayarak daha da büyümek için bilişim altyapısına ve uygulamalarına ihtiyacı olan kurumlara yanıt verebilmek için tasarlanmıştır.
•    Yüksek çözünürlüklü IPTV’den video konferans çözümlerine kadar geniş ürün ve hizmet yelpazesi.
•    Güvenilir ev ağları oluşturabilmek için kullanımı kolay, enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı ve düşük maliyetli sayısal çözümler.